0
Qədim Yunanıstanda coğrafiya
Qədim Yunanıstanda coğrafiya

Antik dövrün xalqlarının coğrafi ideyaları-Quldarlıq quruluşunun ən yüksək inkişaf səviyyəsinə çatdığı qədim yunan və Roma dövlətlərində ...

Davamını Oxu »

0
Şimali Amerikanın iqlimi
Şimali Amerikanın iqlimi

Materikin iqliminin platformasında coğrafi mövqeyinin, relyefinin, sahəsinin atmosfer sirkulyasiyasının, okean cərəyanlarının rolu böyü...

Davamını Oxu »

0
Azərbaycan bayrağı Klimancaro zirvəsində
Azərbaycan bayrağı Klimancaro zirvəsində

Bəşər övladı dünyaya gəldiyi gündən naməlum torpaqları kəşf etməyə, kainatın sirlərinə vaqif olmağa can atmışdır. Uzun minilliklər davam ed...

Davamını Oxu »

0
Coğrafiyanın tədrisində xəritələr
Coğrafiyanın tədrisində xəritələr

Coğrafiyanın tədrisində xəritələr mühüm bilik mənbəyi olan başlıca əyani vasitədi. Xəritə üzərində bir anda yer səthinin böyük hissələ...

Davamını Oxu »

0
Türk dünyası
Türk dünyası

Türk dünyası dedikdə - böyük bir düha, sonsuz bir cahan, yenilməz bir qüvvə canlanır gözümüzün önündə. Türk dünyası dedikdə - mərdlik, və...

Davamını Oxu »

0
Tarixi coqrafiya fakultesi
Tarixi coqrafiya fakultesi

1943-cu ilde Baki Dovlet Universitetinde (BDU) Geologiya fakultesi yaradilib.Bundan sonra 1944 -cu ilde Cografiya fakultesi teshkil olun...

Davamını Oxu »

0
Orta əsrlər coğrafiyası
Orta əsrlər coğrafiyası

Erkən orta əsrlərdə Avropada elm və mədəniyyət dinin təsiri altında durğunluğa uğradı. Quldarlıq dövrünün mütərəqqi elmi fikirləri yaddan...

Davamını Oxu »

0
Qədim dünyanın хrоnоlоji cədvəli
Qədim dünyanın хrоnоlоji cədvəli

Е.ə.2000-ci ildə Aralıq dənizinin Krit adasında yaşayan minоylar Misirlə ticarət əlaqələ-rinə girmişlər  Е.ə. 1200-cü ildə Cоğrafi tədqi...

Davamını Oxu »

0
Atmosferdə Rütubət və yağıntı
Atmosferdə Rütubət və yağıntı

Suyun maye halından qaz halına keçməsinə buxarlanma deyilir. Buxarlanmanın intensivliyi səth örtüyündən, havanın temperaturundan və küləyi...

Davamını Oxu »

0
Qədim Şərqdin coğrafi bilikləri
Qədim Şərqdin coğrafi bilikləri

Qədim misirlilərin coğrafi təsəvvürləri-Qədim dünya onlarca müxtəlif ölkələrin və mədəniyyətlərin mozaikasından ibarət idi. Yeni torpaqla...

Davamını Oxu »

0
Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya birləşmiş krallığı
Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya birləşmiş krallığı

Sahəsi: 244,827 min km2, (İrlandiya – 70 min km2)-əhalisi: 62 mln nəfər  (İrlandiya 4,2 mln nəfər)-paytaxtı: London (7,6 mln nəfər)-rəsmi...

Davamını Oxu »

1
 Jak-İv Kusto + video
Jak-İv Kusto + video

Jak-İv Kusto Fransız okean mütəxəssisi, dəniz zabiti və kino rejissorudur.Kapitan Kusto adıyla tanınan Jak-İv Kusto 1910-cu ildəFransad...

Davamını Oxu »

0
Frensis Dreyk
Frensis Dreyk

Frensis Dreyk təxminən 1540-cı ildə Krondeyldə, fermer ailəsində anadan olub. Qeyd edək ki, Frensis ailənin böyük uşağı idi. Artıq 12 yaşın...

Davamını Oxu »

0
Avropanın çayları
Avropanın çayları

Avropa yaxşı inkişaf etmiş sıx çay şəbəkəsinə malikdir. Çay şəbəkəsinin sıxlığı, çayların sululuğu, hidroqrafiyası və bir çox xüsusiyyətlər...

Davamını Oxu »
 
 
Top