0
Müsəlman alimləri
Müsəlman alimləri

Sənətkarlıq və ticarətin inkişafı ərəblərdə riyaziyyata, coğrafiyyaya və astronomiyanın inkişafına səbəb oldu. Ərəblər hind rəqəmlərind...

Davamını Oxu »

0
Saxa-Yakutiya  Respublikası
Saxa-Yakutiya Respublikası

Saxa Respublikası (Yakutiya) – Rusiya Federasiyası subyektlərindən biri. Rusiya Fefderasiyası Konstitutsiyası və Saxa Respublikası Konsti...

Davamını Oxu »

0
Kanar adaları
Kanar adaları

Kanar adaları, Mərakeşin qərbində İspaniya ya bağlı, Atlantik okeanı nda iştirak edən arxipelaq. Afrika qitəsi nin 100 km qərbində işti...

Davamını Oxu »

0
Qlobus üzrə uzunluğun ölçülməsi
Qlobus üzrə uzunluğun ölçülməsi

Bir çox təcrübi işlərdə, xüsusən aviasiyanın  surətlə inkişafı ilə əlaqədar olaraq yer kürəsinin müxtəlif nöqtələri arasında  ən qısa ...

Davamını Oxu »

0
Ozon qatının mühafizəsi yolları
Ozon qatının mühafizəsi yolları

1982 –ci ilin yanvarında UNEP (BMT – nin Ətraf mühit proqramı) ozon qatının qorunması haqqında Qlobal Konvensiyanın layihəsinin hazırlan...

Davamını Oxu »

0
Uran Planeti
Uran Planeti

Uran 1781 – ci ildə ingilis astranomu U.HERŞEL kəşf edib.Uran planeti Günəş sistiminin 7-ci planetidir.Bu planet günəş ətrafinda tam ...

Davamını Oxu »

0
Orta Avropanın Alp və Karpat dağları
Orta Avropanın Alp və Karpat dağları

Orta Avropanın Alp – Karpat dağları sahəsi relyefinin böyük formalarını təşkil edir. Bu sahənin ən böyük və yüksək dağları Alp dağla...

Davamını Oxu »

0
Панамский канал
Панамский канал

Пана́мский кана́л — судоходный канал, соединяющий Панамский залив Тихого океана с Карибским морем иАтлантическим океаном, расположен на...

Davamını Oxu »

0
Coğrafiya tədrisinin təşkili formaları
Coğrafiya tədrisinin təşkili formaları

Coğrafiya tədrisinin təşkili formaları haqqındaanlayış: coğrafiya dərsi, tədris ekskursiyaları, şagirdlərin ev tapşırıqları. diyarşünasl...

Davamını Oxu »

0
Süveyş kanalı
Süveyş kanalı

Süveyş kanalı Sinay yarımadasının qərbində, Misir ərazisində yerləşən, Aralıq dənizi ilə Qırmızı dənizi bir-birinə bağlayan süni su kanalıd...

Davamını Oxu »

0
Самое высокое млекопитающее - жираф
Самое высокое млекопитающее - жираф

Жира́ф — млекопитающее из отряда парнокопытных, семейства жирафовых. Является самым высоким наземным животным планеты. Для отличия от ро...

Davamını Oxu »

0
Avrasiya Materiki
Avrasiya Materiki

Sahəsi 54 mln km2 olan Avrasiya materiki dünyanın ən böyük materiki olub, bütün qurunun 1/3-ni əhatə edir. Ucqar nöqtələri. Şimalda –Çely...

Davamını Oxu »

0
Əsas Dağəmələgəlmə Mərhələləri
Əsas Dağəmələgəlmə Mərhələləri

Yerin geoloji inkişaf mərhələsinin əvvəlində yəni 4,5-5 mlrd. il əvvəl yer qabığının əmələ gəlməsi onun qalınlığının yəni intruzif ...

Davamını Oxu »

0
Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu
Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu

Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu Şabran, Xaçmaz, Quba, Qusar və Siyəzən inzibati rayonlarını əhatə etməklə Azərbaycanın şimal-şərq hissəsin...

Davamını Oxu »

0
Yerin Qorunan Tavanı: Atmosfer
Yerin Qorunan Tavanı: Atmosfer

Əksər hallarda bizim xəbərimiz olmadığı halda hər planetə olduğu kimi, Yerə də çoxlu sayda meteorit düşür. Digər planetlərə düşdükdə nəhə...

Davamını Oxu »

0
Bilirsiniz  vulkan sözü haradan götürülüb ?
Bilirsiniz vulkan sözü haradan götürülüb ?

Vulkan – yer qabığındakı çatlardan püskürmüş kül, lava və dağ süxurlarının qırıntılarından yaranmış dağdır.Qədim Romada yeraltı alov al...

Davamını Oxu »

0
Bozqurdlar nədir ?
Bozqurdlar nədir ?

Bozqurdlar qurdların bir növüdür. Bozqurdlar, ümumiyyətlə, evcil heyvanlardan adətən qoyunlara, mallara və atlara tələ "qururlar"...

Davamını Oxu »

0
Ekzogen (xarici) proseslərin relyef əmələgəlməsində rolu
Ekzogen (xarici) proseslərin relyef əmələgəlməsində rolu

Yer səthində endogen (daxili) qüvvələrin təsiri ilə yaranmış relyef formaları, yarandığı ilk gündən başlayaraq ekzogen (xarici) qüvvəl...

Davamını Oxu »
 
 
Top