0
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti

Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti 1923-cü ildə Bakı teatr texnikumunun bazası əsasında yaradılıb. Teatr İnstitutu adı...

Davamını Oxu »

0
Göy göl
Göy göl

Göygöl ərazisində ümumilikdə 19 göl var. Bunlardan 7-si böyük göllər sırasına daxildir. Dəniz səviyyəsindən 1556 metr yüksəkliyind...

Davamını Oxu »

0
Elektron Təhsil Müsabiqəsi 2013 qalibləri açıqlandı
Elektron Təhsil Müsabiqəsi 2013 qalibləri açıqlandı

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən keçirilən IV “Elektron Təhsil” və “1 şagird : 1 kompyuter” Respublika müsabiqələrin...

Davamını Oxu »

0
Cənubi Avropaya
Cənubi Avropaya

Cənubi Avropaya Pireney, Apennin, Balkan yarımadaları və bunların sahillərində yerləşən adalar daxildir. Alp geosinklinalı sahəsində yerl...

Davamını Oxu »

0
ORTA AVROPA
ORTA AVROPA

Orta Avropa Qərbi Avropanın çox böyük hissəsini tutur. Şimaldan Baltik dənizi, Katteqat və Skaqerrak boğazları, Şimal dənizi, qərbdə Atlan...

Davamını Oxu »

0
Fiziki coğrafiya
Fiziki coğrafiya

Coğrafiya sözünün mənası(yunan dilində) “Yerin təsviri»dir. Bu sözü ilk dəfə(e.ə.III əsr) yunan alimi Eratosfen işlətmişdir.Coğrafiya Yeri...

Davamını Oxu »

0
Avropanın heyvanlar aləmi
Avropanın heyvanlar aləmi

Ümumiyyətlə, Avropa qitəsinin və o cümlədən Qərbi Avropanın müasir faunasının yaranması və ya yayılmasında qitə iqliminin böyük rolu olm...

Davamını Oxu »

0
Avropanın gölləri
Avropanın gölləri

Qərbi Avropa göllərlə zəngindir. Lakin ərazidə göllər eyni dərəcədə paylanmamışdır. Göllərin ən çox yayıldığı sahə Fennoskandiya və Alp...

Davamını Oxu »

0
Avropa qitəsinin relyefi
Avropa qitəsinin relyefi

Qərbi Avropa Relyefinin böyük formaları – birinci dərəcəli morfostrukturlar – qitənin geoloji inkişafı tarixinin nəticəsi olub, yuxarıd...

Davamını Oxu »

0
Avropanın coğrafi mövqeyi, sahəsi, sərhədləri  və  sahil xətti
Avropanın coğrafi mövqeyi, sahəsi, sərhədləri və sahil xətti

Qərbi Avropa yer kürəsinin ən böyük materiki olan Avstraliyanın qərb kənarlarını təşkil edir. Tarixən iki qitədən ibarət olan (Asiya və A...

Davamını Oxu »

0
Asiya qitəsinin Çayları və gölləri
Asiya qitəsinin Çayları və gölləri

Asiya ərazisində çay şəbəkəsinin sıxlığı iqlim və relyefdən asılı olaraq çox müxtəlifdir. Səth axarının ərazidə qeyri–bərabər paylanmas...

Davamını Oxu »

0
Asiyanın relyefi
Asiyanın relyefi

Asiyanın müasir relyefinin başlıca formaları (böyük morfostrukturlar) əsas tektonik zonalara tam uyğun gəlir. Asiyada geniş yer tutan böy...

Davamını Oxu »

0
Ucar rayonu
Ucar rayonu

Ucar rayonu 24 yanvar 1939-cu ildə təşkil olunmuşdur. Rayonun adı, qədim yaranma tarixi haqqında müxtəlif fikirlər söylənil...

Davamını Oxu »

0
Küləklər
Küləklər

Havanın yüksək atmosfer təzyiqi sahəsindən alçaq atmosfer təzyiqi sahəsinə doğru üfüqi istiqamətdə yerdəyişməsinə külək deyilir K...

Davamını Oxu »
 
 
Top