0
Xəzərin Formalaşması
Xəzərin Formalaşması

Formalaşması Xəzərin formalaşması 10 mln. il əvvəl başlamışdır və bu müddətdə onun səviyyəsinin müxtəlif hündürlük və periodlu bir neçə tr...

Davamını Oxu »

0
Xəzər Dənizin Etimologiyası
Xəzər Dənizin Etimologiyası

Yer kürəsinin ən böyük gölü - Xəzər dənizi vahid Avroasiya materikinin iki böyük hissəsinin sərhədində, geniş materik depressiyasında yerl...

Davamını Oxu »

1
Pinqivin quşları
Pinqivin quşları

Cənub Qütbü, Yeni Zelandiya, Avstraliya, Cənubi Amerika, Cənubi Afrika və hətta Qalapaqos sahillərində yaşayırlar. Böyüklük baxımından 3...

Davamını Oxu »

0
 Şahalı Gülmalı оğlu Həsənоv
Şahalı Gülmalı оğlu Həsənоv

Tоrpaq cоğrafiyası sahəsində Azərbaycanın  ən görkəmli alimlərindən biri cоğrafiya  еlmləri dоktоru Şahalı Gülmalı оğlu Həsənоv 12 may ...

Davamını Oxu »

0
Arktikanın tədqiqi
Arktikanın tədqiqi

Arktikanı təyyarə ilə tədqiq etmək fikrini ilk dəfə olaraq cənub qütbünü fəth edən Noveçli Rual Amundsen irəli sürmüşdür. 1925-ci ildə o,...

Davamını Oxu »

0
Antraktida Materiki
Antraktida Materiki

Sahəsi 14 mln km2 olan Antraktida cənub, şərq və qərb yarımkürələrində yerləşib, Sakit, Hind və Atlantik okeanının suları ilə əhatələnib. ...

Davamını Oxu »

0
Avstraliya Materiki
Avstraliya Materiki

Avstraliya dünyanın ən kiçik materiki olub, sahəsi 7,6 mln2 km-dir. Ucqar nöqtələri. Şimalda-York burnu, cənubda- Cənub-şərq burnu, qər...

Davamını Oxu »

0
Ay Yerin yeganə peyki
Ay Yerin yeganə peyki

Ay - Yer planetinin yeganə təbii peyki. Yer və Ayın mərkəzləri arasındakı məsafə orta hesabla 384 467 km-dir. Ayın Yer ətrafında bir tam ...

Davamını Oxu »

0
Cənubi Amerika
Cənubi Amerika

Cənubi Amerikanın sahəsi 18 mln km2 olub dünyanın böyüklüyünə görə 4-cü materikidir. O, şimaldan Panama kanalı vasitəsiilə Şm.Amerikadan,ş...

Davamını Oxu »

0
Şimali Amerika
Şimali Amerika

Şimali Amerikanın ümumi sahəsi 24,2 mln km2 olub, Şimal və Qərb yarımkürəsində yerləşib. O, qərbdən Sakit, Şərqdən Atlantik, Şimaldan Şi...

Davamını Oxu »

0
Afrika Materikinin Coğrafi mövqeyi, Sahəsi, Sərhədləri və Sahil xətti
Afrika Materikinin Coğrafi mövqeyi, Sahəsi, Sərhədləri və Sahil xətti

Afrika Avrasiyadan sonra dünyanın 2-ci böyük materiki olub, sahəsi 30,3  mln km2-dir.Ucqar nöqtələri - 4 yarımkürədə yerləşir. Şimalda...

Davamını Oxu »

1
Maqadan - Rusiyanın Uzaq Şərqində bir şəhər
Maqadan - Rusiyanın Uzaq Şərqində bir şəhər

Maqadan - Rusiyanın Uzaq Şərqində bir şəhərdir. Əhalinin sayı - 95,9 min nəfərdir (2010. İqlimi qütb gecələrinin dövrü təşkil edən qısa y...

Davamını Oxu »

0
Arximed — Antik dövrün məşhur yunan alimi.
Arximed — Antik dövrün məşhur yunan alimi.

Arximed b.e.ə. 287–ci ildə Siciliya adasında yerləşənSirakusi şəhərində riyaziyyatçı ailəsində anadan olmuşdur. Onun atası Fidia (yun....

Davamını Oxu »

0
Bilirsənmi Asteroid nədir ?
Bilirsənmi Asteroid nədir ?

Asteroidlər - Günəşin ətrafında Yer kürəsi kimi orbit ilə hərəkət edən kiçik cisimlərdir.Daha böyük asteroidlər - planetoidlər və ya kiçi...

Davamını Oxu »

0
Qartal
Qartal

Qartal qızılquşkimilər dəstəsinin qırğılar fəsiləsinə aid quş Bədəninin uzunluğu 75-88 sm, quyruğu isə qısadır. Geniş qanadları var və a...

Davamını Oxu »

0
Nil Armstronq –ABŞ astronavtı
Nil Armstronq –ABŞ astronavtı

ABŞ astronavtı, Aya ilk ayaq basmış insan, ABŞ Hərbi Dəniz Donanmasının zabitidir.Sovet İttifaqının 60-cı illərdə kosmos uğrunda yarışd...

Davamını Oxu »

0
Urmiya Gölü
Urmiya Gölü

Urmiya gölü - vəya Urmu Gölü- Cənubi Azərbaycan və İranın Şərqi Azərbaycan (ostan) və Qərbi Azərbaycan (ostan) əyalətləri arasında göldür...

Davamını Oxu »

0
Nəsirəddin Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası
Nəsirəddin Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası

Nəsirəddin Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası — Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Fizika İnstitutunun "Astrofizika"...

Davamını Oxu »

0
Mingəçevir su anbarı
Mingəçevir su anbarı

Mingəçevir su anbarı - Kür çayının Bozdağdan keçdiyi yerdə yaradılmış su anbarı.Mingəçevir su anbarının və Su Elektrik Stansiyasının (...

Davamını Oxu »

0
Nil Timsahı
Nil Timsahı

Afrikadakı 3 timsah növünün ən böyüyüdür . Ayrıca duzlu su timsahının sonra dünyanın ikinci ən böyük Timsahıdr. Uzunluğu ortalama 5 m-...

Davamını Oxu »

Geomorfologiya nəyi öyrənir ?
Geomorfologiya nəyi öyrənir ?

Geomorfologiya — çox mürəkkəb daxili və xarici quruluşa malik olan relyefdə baş verən bütün prosesləri, qanunauyğunluqları öyrənən el...

Davamını Oxu »

0
Dmitri Anuçin
Dmitri Anuçin

Dmitrii Nikоlayеviç Anuçin (1843-1923) — rus coğrafiyaşünası, etnoqrafıdır.D.N.Anuçin 1843-cü ildə Pеtеrburqda anadan оlmuşdur. Atası Kutu...

Davamını Oxu »

Zələzələrin təsnifatı
Zələzələrin təsnifatı

Hələ zəlzələlərin alət (instrumental) üsulu ilə müşahidəsi olmayan dövrlərdə müxtəlif zəlzələləri bir-biri ilə intensivliklərinə görə mü...

Davamını Oxu »

0
Aleksandr Voyeykov
Aleksandr Voyeykov

Alеksandr İvanоviç Vоyеykоv (1842-1916)  Rus  coğrafiyaşünası.Qədim zamanlardan insanlar yaşadıqları arеalları gеnişləndirdikcə tədricən...

Davamını Oxu »
 
 
Top