0
Dəvəquşu
Dəvəquşu

Dəvəquşu - Dəvəquşukimilər dəstəsinə daxil olan quş növü.Dəvəquşu quşlar arasındakı ən böyük canlı olmaqla, dünyanın hər yerində yetişdir...

Davamını Oxu »

0
Cənubi Amerikanın Relyefi
Cənubi Amerikanın Relyefi

Cənubi Amerikanın ən hündür zirvəsi Akankaqua dağı (6960 m), ən alçaq yeri Valdes yarmadasındadır (Salinas-cikas gölü -40 m). Relyefinə gö...

Davamını Oxu »

0
Quru havanın tərkibi. Aerozol hissəciklər
Quru havanın tərkibi. Aerozol hissəciklər

Yer səthinə yaxın atmosfer havası bir qayda olaraq rütubətlidir. Bu onu göstərir ki, onun tərkibində digər qazlarla, aerozol hissəciklərlə...

Davamını Oxu »

0
Asiya ilə Amеrika arasında bоğazın kəşfi
Asiya ilə Amеrika arasında bоğazın kəşfi

Rusların Sibirə  dоğru irəliləməsi 1581-1584-cü illərdə Yеrmakın Asiyaya yürüşündən sоnra başlamışdır. 35 il  ərzində Uraldan Sakit оkеa...

Davamını Oxu »

0
Bu gün ən qısa gecə olacaq
Bu gün ən qısa gecə olacaq

Yay mövsümün başlanğıcı sayılan bu gün yəni 21 iyun Şimal yarımkürəsində ilin ən uzun günü olacaq. Bildiyimiz kimi, Yer kürəsinin Günəşə ...

Davamını Oxu »

0
Dünya okeanın su kütlələri
Dünya okeanın su kütlələri

Dünya okeanında su səthi daim müxtəlif qüvvələrin təsiri nəticəsində hərəkətə məruz qalır. Bu hərəkət formalarına, külək dalğası və cərəy...

Davamını Oxu »

0
Azərbaycanın düzənlik landşaftı
Azərbaycanın düzənlik landşaftı

Azərbaycanın düzənlik ərazilərində landşaflar həm yüksəkliyə görə həm də  üfüqi istiqamətdə dəyişilir. Yarimsəhra landşaftı Kür-Araz o...

Davamını Oxu »

0
Torpaqşunaşlığın inkişaf tarixi
Torpaqşunaşlığın inkişaf tarixi

V.V.Dokuçayev Min illər ərzində insanlar torpaqdan intensiv isitfadə etmişlər. Lakin təbiətşünaslığın sərbəst sahəsi kimi torpaq haqqı...

Davamını Oxu »

0
Avstraliya materikinin Relyefi
Avstraliya materikinin Relyefi

Qondvana materikinin bir hissəsi olan Avstraliya platforması digər materiklərdən çox uzaqda yerləşib. Avstraliyanın şərqində çox qədi...

Davamını Oxu »

0
Cənubi Amerikanın iqlimi
Cənubi Amerikanın iqlimi

Cənubi Amerikanın iqlimi şimali Amerikanını iqlimindən kəskin fərqlənir. Materikin şimal hissəsi cənub hissəsinə nisbətən daha geniş əraz...

Davamını Oxu »

0
Şimali Amerikada təbii zonalar
Şimali Amerikada təbii zonalar

Materikin şimalında enlik, cənub və mərkəz hissəsində isə meridianal istiqamətdə dəyişir. Zonallığın bu çür pozulmasına səbəb relyef və...

Davamını Oxu »

0
Şimali Amerikanın Daxili suları (çayları,gölləri )
Şimali Amerikanın Daxili suları (çayları,gölləri )

Şimali Amerika materikinin çayları 3 hövzəyə aiddir. I. Atlantik okeanının çayları-Missisipi, Missuri, Ohayo, Reo-Qrande, Müqəddəs Lavr...

Davamını Oxu »

0
Afrikada təbii zonalar
Afrikada təbii zonalar

1. Ekvatorial meşələr - ekvatorial iqlim qurşağında yayılıb. Konqo çayı hövzəsini və Qvineya körfəzi sahilini əhatə edir. Ilboyu hava is...

Davamını Oxu »

2
Afrikanın çayları və gölləri
Afrikanın çayları və gölləri

Yağıntı çox olduğundan Afrikanın ən sıx çay şəbəkəsi ekvatorial və subekvatorial iqlim qurşaqlarındadır. Səhralarda çaylar çox azdır. Onla...

Davamını Oxu »

0
Türkiyə Respublikası
Türkiyə Respublikası

Türkiyə Paytaxtı Ankara olan və Avropa,Asiya və Afrika qitələrinin bir birinə ən çox yaxınlaşdığı nöqtədə yerləşən ölkədir.Ölkə torpaqlar...

Davamını Oxu »
 
 
Top