2
Azərbaycanın boz torpaqları
Azərbaycanın boz torpaqları

Azərbaycanb respublikası ərazisində boz torpaqların Kür-Araz, Xəzərsahili ovalıqlarda, Arazsahili və Naxçıvan düzənliklərində yayılması h...

Davamını Oxu »

0
Orta əsrlərdə Ərəblərin coğrafiyanın inkişafında rolu
Orta əsrlərdə Ərəblərin coğrafiyanın inkişafında rolu

Orta əsrlərin əvvəllərində digər sahələrdə olduğu kimi Avropada coğrafiya sahəsində də dinin təsiri altında durğunluq baş verdiyi ...

Davamını Oxu »

0
Vasili Vasilyеviç Dоkuçayеv
Vasili Vasilyеviç Dоkuçayеv

V.V.Dоkuçayеv Smоlеnsk vilayətinin indiki Sıçоv (Milyukоvо) kəndində 1846-cı ildə anadan оlmuşdur. 1867-ci ildə о, Pеtеrburq univеrsit...

Davamını Oxu »

0
Dünyanın ən kiçik ölkəsi !?
Dünyanın ən kiçik ölkəsi !?

Ingilis ordusunun keçmiş zabiti Roy Bates 1967-ci ildə neft platformasını işğal edərək "Sealand" adını verdiyi ölkəsi...

Davamını Oxu »

0
Kanada
Kanada

Kanada – Şimali Amerika qitəsində dövlət. Atlantik, Sakit və Şimal Buzlu okenların sahilində yerləşir, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə...

Davamını Oxu »

0
Amerika Birləşmiş Ştatları
Amerika Birləşmiş Ştatları

ABŞ-ın sahəsi 9,3 mln. km 2  olub, ərazisinin böyüklüyünə görə dünyanın 4-cü ölkəsidir. ABŞ- şimalda Şimal Buzlu, qərbdə Sakit, şərqd...

Davamını Oxu »

0
Qarabağımız
Qarabağımız

Qarabağ nəinki Azərbaycanın, hətta bütün dünyanın qədim diyarlarından biridir. Bu ərazidə ən qədim dövrlərə aid insan məskənləri aşkar...

Davamını Oxu »

0
Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu
Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu

Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu  - Tərkibinə Qazax, Ağstafa, Tovuz, Göygöl (Xanlar), Daşkəsən, Goranboy, Şəmkir, Samux, Gədəbəy kənd rayonlar...

Davamını Oxu »

0
Azərbaycan coğrafiya tarixi
Azərbaycan coğrafiya tarixi

Azərbaycan haqqında ilk yazılı coğrafi məlumatlara qədim yunan və Roma səyyahları və alimlərinin əsərlərində rast gəlirik. Yunan filosofu...

Davamını Oxu »

0
Azərbaycanın Kənd Təsərüfatı
Azərbaycanın Kənd Təsərüfatı

Azərbaycan üçün bu gün ən mühüm məqsədlərdən biri iqtisadiyyatın neftdən asılılığını aradan qaldırmaq və iqtisadi inkişafın kənd y...

Davamını Oxu »

0
Dəvəquşu
Dəvəquşu

Dəvəquşu - Dəvəquşukimilər dəstəsinə daxil olan quş növü.Dəvəquşu quşlar arasındakı ən böyükdəvəquşu canlı olmaqla, dünyanın hər yeri...

Davamını Oxu »

1
Qrenlandiya adası
Qrenlandiya adası

Qrenlandiya — Sahəsi 2 166 086 km², dünyanın ən böyük adası. Danimarka  artıq üç yüz ildir ki, Qrenlandiyaya nəzarət edir.  1979 -cu ...

Davamını Oxu »

0
Vezuvi vulkanı
Vezuvi vulkanı

Vezuvi vulkanı — İtaliyanın Neapol şəhəri yaxınlığında yerləşən və yüksəkliyi 1280 metr olan vulkanik dağdır.Eramızın 79-cu ilində Vezuvi...

Davamını Oxu »

0
Azərbaycanın Yeraltı sular
Azərbaycanın Yeraltı sular

Azərbaycan Respublikası ərazisində ən mühüm faydalı qazıntılardan biri də yeraltı sulardır. Onlar kimyəvi tərkibcə müxtəif olub, təsərrüfa...

Davamını Oxu »
 
 
Top