0
Nəhəng Baobab + video
Nəhəng Baobab + video

Bu ağac 4-5 min il yaşasa da, hündürlüyü 18-25 metrdən artıq olmur. Gövdəsi çox yoğun olub çevrəsi 25 metrə çatır. Baobabı əhatəyə almaq...

Davamını Oxu »

0
Yerə bənzər planetlər tapılıb
Yerə bənzər planetlər tapılıb

Astronomlar Günəş sistemindən çox da uzaqda olmayan ulduz sistemində yaşayış üçün əlverişli sayılan üç yeni sistem aşkarlayıblar. Milli.A...

Davamını Oxu »

0
Nil çayı
Nil çayı

Nil yunan sözüdür. Qədim yunanlar bu sözü Nil çayı sahilində yaşayan tayfaların birindən götürmüşdülər. Onlar bu çaya Naqal yəni çay deyir...

Davamını Oxu »

0
Mülayim qurşağın meşə örtüyü
Mülayim qurşağın meşə örtüyü

Meşələr əsasən şimal yarımkürəsində təsadüf olunur və qışda yarpaqlarını tökən ağac və kolluqlardan ibarətdir. Yayda yaşıl meşələr əsasə...

Davamını Oxu »

0
Kosmik yarışma
Kosmik yarışma

Kosmik yarış SSRİ və ABŞ arasında 1957-1975-ci illərdə kosmosun fəthi sahəsində gedən gərgin mübarizə.Bu dövr süni peyklərin buraxılmas...

Davamını Oxu »

0
Tıva Respublikası
Tıva Respublikası

Tıva Respublikası (Республика Тыва) — Rusiya Federasiyası subyektlərindən biridir.Respublikanın ərazisi 170.5 min kvadrat kilometrdir .Tuv...

Davamını Oxu »

0
Coğrafiyada 26 maraqlı fakt
Coğrafiyada 26 maraqlı fakt

Tonga Krallığı - Sakit okeanda tək monarxiya. Trans-Sibr dəmir yolu üzərindən məhz 3901 körpü keçir. Filippin arxipelaqının tərkib...

Davamını Oxu »

0
Nikolay Kopernik
Nikolay Kopernik

Nikolay Kopernik (19 fevral, 1473 - 24 may, 1543) - polyak astronom, riyaziyyatçı və iqtisadçı, Günəş sisteminin heliosentrik modelini i...

Davamını Oxu »

0
Ibn Sina
Ibn Sina

Avropada Avisenna kimi tanınan İbn Sina (980-1037)böyük alim,filosof və şair olmuşdur.Onun ən məhşur əsəri “Tibb elminin qanunu”dur.Bu kita...

Davamını Oxu »

1
Afanasi Nikitin (Üç dəniz kənarında)
Afanasi Nikitin (Üç dəniz kənarında)

Afanasi Nikitin (?-1472) - XV əsr rus səyahətçisi və taciri. Afanasi Nikitin Hindistanda ilk dəfə  оlmuş rus səyyahıdır.Ruslar ХV əsrin ...

Davamını Oxu »

0
Üfüqi zonanlıq
Üfüqi zonanlıq

Üfüqi zonanlıq – hündürlük v ə ya şaquli zonallığın əksinə, üfüqi istiqamət üzrə zonaların bir-birini əvəz etməsinə deyilir. Üfüqi zo...

Davamını Oxu »

0
Nisbi hündürlük
Nisbi hündürlük

Nisbi hündürlük – yer s əthində iki və ya bir neçə nötənin bir-birindən şaquli xətt üzrə olan məsafəsinə deyilir. Nisbi hündürlükyü ...

Davamını Oxu »

0
Dolu (film, 2012)
Dolu (film, 2012)

Film Qarabağ müharibəsində heç nəyə baxmayaraq Vətən uğrunda son damla qanına qədər döyüşən Azərbaycan oğullarının qəhrəmanlıqlarından b...

Davamını Oxu »

0
Burulğan necə meydana gəlir?
Burulğan necə meydana gəlir?

Dar bir ərazidə ani təzyiq dəyişikliyi ilə meydana gələn qasırğalar burulğan şəklində olan çox şiddətli küləklərdir. Yəni qasırğalar atmo...

Davamını Oxu »

0
Okeanologiya
Okeanologiya

Okeanologiya ( yunanca okean və logos- elm ) fiziki coğrafiyanın sahələrindən biridir, dənizlər və okeanlar haqqında elmdir. Okeanologiya...

Davamını Oxu »

0
Okean səviyyəsinin evstatik dəyişilməsi
Okean səviyyəsinin evstatik dəyişilməsi

Okean səviyyəsinin evstatik dəyişilməsi – dünya oeanın səviyyəsinin hər yerdə eyni vaxtda dəyişilməsi , yəni qalxması və ya düşməsidir.Bu...

Davamını Oxu »

0
Rizvan Хanəmi оğlu Piriyеv
Rizvan Хanəmi оğlu Piriyеv

R.Х.Piriyеv Şamaхı rayоnunun Sulut kəndində anadan оlmuşdur. Оrta təhsilini kənddə başa vurmaqla 1941-ci ildə Şamaхı  pеdaqоji tехnikumunu ...

Davamını Oxu »

0
Adalar
Adalar

Ada qurunun ,hər tərəfdən su ilə əhatə olunmuş,materikə nisbətən xeyli kiçik hisəsinə deyilir.Bütün qurunun 9.9 mln k m 2  -ni adalar ...

Davamını Oxu »

0
Düzənliklərin relyefi
Düzənliklərin relyefi

Düzənliklərdə yüksəklik fərqi az olsa da özünəməxsus relyef formaları vardır. Bunlar mezo və mikrorelyef formaları olmaqla düzənliklərin ...

Davamını Oxu »

0
Seysmoqraf  nədir ?
Seysmoqraf nədir ?

Seysmoqraf  — seysmik dalğaların bütün tiplərinin ölçülməsi üçün istifadə olunan xüsusi cihazdır. Adətən seysmoqraf, yaylı bərkitmə üsu...

Davamını Oxu »

0
Bu gün Bayraq Günüdür
Bu gün Bayraq Günüdür

Azərbaycan Respublikasının bayrağı 1918-ci il 9 noyabr tarixində, Azərbaycan Demokratik Respublikasının (1918-1920) dövr...

Davamını Oxu »

0
Zəlzələlərin intensivliyinə görə təsnifatı
Zəlzələlərin intensivliyinə görə təsnifatı

1902-ci ildə İtaliyada Cüzeppi Merkalı tərəfindən yeni, 12 ballı intensivlik şkalası tərtib edildi. 1931-ci ildə amerikalı alimlər Q.Vud ...

Davamını Oxu »

0
Pluton planetdirmi ...?!
Pluton planetdirmi ...?!

Pluton (134340 Pluto) - ən böyük, günəş sisteminin ən kiçik planetdir. Digər planetlərin əksəriyyəti kimi Pluton əsasən qaya və buzdan ib...

Davamını Oxu »

0
Çili Respublikası
Çili Respublikası

Sahəsi 756.945 km 2  olan Çili  Cənubi Amerika  qitəsinin şimaldan-cənuba  Antarktika 'ya qədər uzanan bir Ölkə olsa da, orta eni sad...

Davamını Oxu »

0
Hindistan bu gün Marsa süni peyk yollayıb
Hindistan bu gün Marsa süni peyk yollayıb

Hindistan bu gün Marsa süni peyk yollayıb və "qırmızı planet"i fəth etməyə başlayan ilk Asiya ölkəsi olub. Milli.Az AsiaOne-a i...

Davamını Oxu »

0
2014-cü ildə Yerə doğru  turşu buludu gələcəkmi ?
2014-cü ildə Yerə doğru turşu buludu gələcəkmi ?

Yer kürəsini qara dəlikdən çıxan və Günəş sisteminə yaxınlaşan nəhəng turşu buludu məhv edəcək. Milli.Az Rusiya mətbuatına istinadən xəbə...

Davamını Oxu »

0
Təbiətdə Suyun Dövranı
Təbiətdə Suyun Dövranı

Hidrosferin digər təbəqələrlə əlaqəsi suyun dvranı nəticəsində baş verir.Dünya okeanından günəş erejisinin təsirilə ilə 504 min kub km su ...

Davamını Oxu »
 
 
Top