2
Еratоsfеn haqqında bilmədikləriniz
Еratоsfеn haqqında bilmədikləriniz

Cоğrafiyanı  dəqiq  еlmlər sırasına daхil  еtməklə fizika, riyaziyyat  еlmləri ilə əlaqələndirən  Еratоsfеn (е.ə. 276-194) yay gündönümün...

Davamını Oxu »

0
Azərbaycan Respublikasının bitki örtüyü
Azərbaycan Respublikasının bitki örtüyü

Azərbaycan Respublikasının ərazisi zəngin floraya malikdir. Burada 4500-dən çox çiçəkli, ali sortlu bitki növü yayılmışdır. Növlərin ümu...

Davamını Oxu »

3
Aristotel və ya Ərəstun
Aristotel və ya Ərəstun

Ərəstun adı ilə xalq arasında tanınmış Aristotel (E.ə. 384-322) Qədim Yunanıstanın ən görkəmli filosofu və alimidir. O, Yunanıstanın Sta...

Davamını Oxu »

0
İkinci, dağılmış Yer tapıldı
İkinci, dağılmış Yer tapıldı

Astronomlar Yerin əkizini tapıblar. Planetimizdən 150 işıq ili məsafəsində olan səma cismi darmadağın olsa da, onun səthində qayalıqlar ...

Davamını Oxu »

0
London şəhəri
London şəhəri

Britaniya krallığının mərkəzi sayılan London XIX əsrdən başlayaraq dünyanın müxtəlif ölkələrindən çoxsaylı insan axınına məruz qalsa da...

Davamını Oxu »

0
Heyvanların kralı - Şirlər
Heyvanların kralı - Şirlər

Şir və ya aslan pişiklər fəsiləsinin panter cinsinə aid heyvan növüdür.Bədəninin uzunluğu təqribən 210 sm-ə, quyruğu 110 sm-ə, kütləsi ...

Davamını Oxu »

0
Azərbaycanın Yataq-çəmən torpaqları
Azərbaycanın Yataq-çəmən torpaqları

Çay yataqlarının (Kür-Araz, Lənkəran, Samur-Dəvəçi ovalığı və s.) meşəsiz sahələrində çəmən və kol bitkiləri altında yataq-çəmən torpaqlar...

Davamını Oxu »

0
Qaraçay-Çərkəz Respublikası
Qaraçay-Çərkəz Respublikası

Qaraçay-Çərkəz Respublikası - Rusiya Federasiyası subyektlərindən biri, inzibati baxımdan Şimali Qafqaz Federal dairəsinin tərkibi...

Davamını Oxu »

0
Kometa nədir ?
Kometa nədir ?

Kometa  — Kosmik fəzada təsadüf edilən müxtəlif ölçülü cisimlər olub, toz və qazdan ibarət «quyruğa» malikdirlər.  Çox zaman Günəş ətr...

Davamını Oxu »

0
Zəlzələ işıqlarının sirri tapıldı
Zəlzələ işıqlarının sirri tapıldı

Zəlzələ ərəfəsində səmada qəribə işıqlar görünür. Alimlərin onillərdən bəri araşdırdıqları bu fenomen atmosferin müxtəlif yüksəkliklərin...

Davamını Oxu »

0
Azərbaycanın vulkanlarında monitorinq aparılacaq
Azərbaycanın vulkanlarında monitorinq aparılacaq

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Geologiya İnstitutunun alimləri ölkənin bir neçə aktiv palçıq vulkanında monitorinq həyata keçirməy...

Davamını Oxu »

0
Şimali Amerikanın relyefi
Şimali Amerikanın relyefi

Qədim Lavraziya materikinin bir parçasıdır. Materikin əsas hissəsi Şm.Amerika platforması üzərində olduğundan materikin 2/3-si düzənliklə...

Davamını Oxu »

0
Albert Eynşteyn
Albert Eynşteyn

Albert Eynşteyn 1879-cu il martın 14-də Almaniya da doğulub. İlk təhsilini Münhendəki Luitpold Gimnaziyasında alıb. 1894-cü ildə Hermann...

Davamını Oxu »

0
Alternativ  enerji  mənbələrindən istifadə
Alternativ enerji mənbələrindən istifadə

Ənənəvi enerji mənbələrinin tədricən tükənməsinin və onlardan istifadə zamanı ətraf mühitə küllü miqdarda vurulan ziyanı nəzərə alaraq, dü...

Davamını Oxu »

0
Delfinlər
Delfinlər

Balinakimilər dəstəsinə aid heyvan fəsiləsidəndir.Əsasən balıq,molyusk və xərçəngkimilərlə qidalanır.Delfinlər cəld və sürətlə üzürlər....

Davamını Oxu »

0
Yeni Oyun - Vulkanın Strukturu
Yeni Oyun - Vulkanın Strukturu

Saytımız " Vulkanın Strukturu " adlı yeni oynu təqdim edir.Sxemi doldurun. Bunu etmək üçün, mausu (siçanı) xüsusi işarələrin...

Davamını Oxu »

0
Coğrafi təbəqə və onun əsas xüsusiyyətləri
Coğrafi təbəqə və onun əsas xüsusiyyətləri

Coğrafi təbəqə Yer kürəsinin ən mürəkkəb və müxtəlif komplekslərdən təşkil olunmuş hissəsidir. Onun əsas xüsusiyyətləri yer səthində təbii...

Davamını Oxu »

0
Çarlz Darvin (1809-1882)
Çarlz Darvin (1809-1882)

Ç.Darvin 1809-cu ildə Ingiltərənin mərkəz hissələrində yеrləşən Şrusbеr şəhərində anadan оlmuşdur. Uşaqlıq illərində təbiət  еlmlərinə ...

Davamını Oxu »

0
Ozon təbəqəsi
Ozon təbəqəsi

Ozon təbəqəsi — Yer kürəsini günəşin məhvedici radiasiyasından qoruyur. Yer kürəsində olan bütün canlıları ultrabənövşəyi şüalanmadan qor...

Davamını Oxu »
 
 
Top