0
İnkişafda olan ölkələr (İOÖ)
İnkişafda olan ölkələr (İOÖ)

150-dən artıq ölkə İOÖ qrupuna daxildir. Onları birləşdirən əsas ümumi cəhət keçmiş müstəmləkəçiliyin doğurduğu iqtisadi gerilikdir. Si...

Davamını Oxu »

2
İnkişaf etmiş ölkələr (İEÖ)
İnkişaf etmiş ölkələr (İEÖ)

İEÖ-in payına dünya əhalisinin 15%-i , istehsal olunan sənaye məhsulunun 57%-i , kənd təsərrüfatı məhsulunun 40%-i , mineral-yanacaq eh...

Davamını Oxu »

0
Region anlayışı. Regional fərqlər
Region anlayışı. Regional fərqlər

Region dedikdə özünün səciyyəvi əlamətlərinə görə fərqlənən ayrı-ayrı ərazilər başa düşülür. İqtisadi, dini, etnik və s. baxımdan regio...

Davamını Oxu »

0
Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu
Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu

Gürcüstan və Rusiya həmsərhəd olan və Azərbaycanın şimal-qərbini əhatə edən bu rayona Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz və Qəbələ ray...

Davamını Oxu »

0
Boyuk Qafqaz cogratı rayonu
Boyuk Qafqaz cogratı rayonu

Tərkibi: 17 kənd inzibati rayonu, respublika tabeli Bakı, Sumqayıt, Şəki şəhərləri.  Rayon, əsasən, Böyük Qafqaz təbii vilayətini əhatə...

Davamını Oxu »

1
AZƏRBAYCANIN İQTİSADİ-COĞRAFİ RAYONLAŞDIRILMASI
AZƏRBAYCANIN İQTİSADİ-COĞRAFİ RAYONLAŞDIRILMASI

Təsərrüfatın ərazi təşkili və idarə olunmasında ölkədaxili siyasi-inzibati ərazi bölgüsü mühüm rol oynayır. Şimali Azərbaycan Rusiya tə...

Davamını Oxu »

0
Dünya sənayesinin coğrafiyası
Dünya sənayesinin coğrafiyası

Sənaye maddi istehsalın başlıca sahələrindən biridir. Dünya sənayesində 350 mln nəfərdən çox adam çalışır. Məhsulun iqtisadi cəhətdən t...

Davamını Oxu »

1
Okeanların Öyrənilməsi
Okeanların Öyrənilməsi

Sahillərdə yaşayan insanlar həmişə okeanların sirlərini öyrənməyə çalışmışdır.İlk vaxtlarda onlar qayıqlarla  və yelkənli gəmilərlə ət...

Davamını Oxu »

3
Metallurgiya
Metallurgiya

Metallurgiya bəşəriyyəti konstruksiya materialları - qara və əlvan metallarla təmin edir. İstehsal ölçüsünə görə qara metallurgiya fərql...

Davamını Oxu »

0
Dünyanın Neft və Qaz sənayesi
Dünyanın Neft və Qaz sənayesi

Neft sənayesi . Hazırda illik neft hasilatı 3,8 mlrd tona çatmışdır . Neft çox ölkədə hasil edilsə də, onun əsas hissasi bir neçə region...

Davamını Oxu »

0
Elektroenergetika
Elektroenergetika

ETİ elektrik enerjisinə tələbatı artırmışdır. Elektrik enerjisi bütün ölkələrdə istehsal edilir,lakin onun 70%-i İEÖ-in payına düşür. El...

Davamını Oxu »

0
Antarktida Materikinin Relyefi
Antarktida Materikinin Relyefi

Antarktidanın əsas hissəsi Antarktida platforması üzərindədir. Materik səthinin 1/3-i okean səviyyəsindən aşağıda yerləşir. Buzlaqların alt...

Davamını Oxu »

0
Relyef Formaları.Onların təsnifatı -( X sinif Dərslik)
Relyef Formaları.Onların təsnifatı -( X sinif Dərslik)

Bildiyimiz Kimi, Yer səthindəKİ nahamarlıqlar əmələ gəldİkİəri andan xarici qüvvələrin (günəş şüalarının, axar suların,buzlaqların, ağır...

Davamını Oxu »

0
Coğrafiyada 111 sual və cavab
Coğrafiyada 111 sual və cavab

1.İ nkisaf etmis ölkələr illik elektrik enerjisi hasilatmm nəqədərini verir? - 65 %-ni 2.Aluminium alınmasında islədilən xammallar - Ap...

Davamını Oxu »

4
Azərbaycanın Əhalisi - TEST
Azərbaycanın Əhalisi - TEST

Ankete Gözat

Davamını Oxu »

0
Qarayazı Dövlət Təbiət Qoruğu
Qarayazı Dövlət Təbiət Qoruğu

Qarayazı Dövlət Təbiət Qoruğu Azərbaycan hökumətinin 2 mart 1978-ci il tarixli qərarına əsasən Qazax rayonu əraziində — Ağstafa meşə t...

Davamını Oxu »
 
 
Top