0
Naxçıvan MR relyefi və faydalı qazıntıları
Naxçıvan MR relyefi və faydalı qazıntıları

Naxçıvan MR Kiçik Qafqazın cənub-qərbində yerləşir. Azərbaycan Respublikası ərazisinin geomorfoloji rayonlaşdırılması bölgüsündə Naxçıvan...

Davamını Oxu »

0
Coğrafiyadan maraqlı suallar
Coğrafiyadan maraqlı suallar

1. Mərkəzi Asiyanın hansında daha çox pambıq məhsulu toplanılır? - Özbəkistanda, 3,4 mln. ton 2. Bərk buğda növündən xammal kimi ən çox...

Davamını Oxu »

0
“Bağlanmış türk liseyinin mindən çox şagirdi başqa məktəblərə köçürülüb”
“Bağlanmış türk liseyinin mindən çox şagirdi başqa məktəblərə köçürülüb”

“Sabiq “Çağ Öyrətim” şirkətinə daxil olan məktəb və liseylərdə təhsil almış şagirdlərin yaşadıqları ərazidəki, eləcə də digər bölgələrdək...

Davamını Oxu »

0
Miqyas - misallar
Miqyas - misallar

I variant. Xəritə (qlobus, plan) üzrə məsafə və miqyas verilir. Yer səthi üzrə həqiqi məsafəni tapmalı; Həlli qaydası: Miqyasın kəmiyyəti...

Davamını Oxu »

3
Yerin öz oxu ətrafında hərəkəti və onun coğrafi nəticələri
Yerin öz oxu ətrafında hərəkəti və onun coğrafi nəticələri

Yer öz oxu ətrafında tam dövrəni 1 sutkaya - 24 saata başa vurur. Bu zaman o, 360° dönür. Yerin ayrı-ayrı coğrafi uzunluqlarında sutkanın...

Davamını Oxu »

0
Təsviri incəsənət-4. Müəllim üçün metodik vəsait
Təsviri incəsənət-4. Müəllim üçün metodik vəsait

Təsviri incəsənət-4. Müəllim üçün metodik vəsait (2011) Azərbaycan Respublikasında ümumi təhsilin Konsepsiyası (Milli Kurikulum) əsasın...

Davamını Oxu »

1
Saat qurşaqları - Misallar
Saat qurşaqları - Misallar

20° şm.e., 93° ş.u. -da yerləşən A məntəqəsi hansı saat qurşağmdadır? Həlli: Saat qurşaqlarının hesablanması ilə bağlı məsələlərdə co...

Davamını Oxu »

1
Günəş şüalarının düşmə bucağı ilə bağlı çalışmaların həlli
Günəş şüalarının düşmə bucağı ilə bağlı çalışmaların həlli

H=90°-f±b düsturundan istifadə edəcəyik. Burada H - Günəş şüalarının düşmə bucağı, f - coğrafi enlik, b - Günəşin zenitdə olduğu enlik; ...

Davamını Oxu »

0
Yerin forması və ölçüləri
Yerin forması və ölçüləri

Yerin forması haqda ilk təsəvvürlər onu müstəvi şəklində qəbul edir. Homer (e.ə. VIII əsr) Yerin hamar, Herodot (e.ə. V əsr) isə oval forma...

Davamını Oxu »

0
Coğrafiya elminin yaranması və inkişafı
Coğrafiya elminin yaranması və inkişafı

Coğrafiya elmi ən qədim elmlərdən biridir. "Coğrafiya" termininin yunancadan tərcüməsi "Yeri təsvir edirəm" deməkdir ...

Davamını Oxu »

0
Azimut və ona aid Məsələlər
Azimut və ona aid Məsələlər

Azimut - (ərəbcə əs-səmt - istiqamət) şimala olan istiqamətlə verilən istiqamət arasında qalan və saat əqrəbi istiqamətində ölçülən bucaq...

Davamını Oxu »

0
Azərbaycanda 200 dərsliyə ehtiyac var
Azərbaycanda 200 dərsliyə ehtiyac var

Azərbaycan və rus bölməsini nəzərə almaqla, ölkədə 200 dərsliyə ehtiyac var. Trend -in məlumatına görə, bunu təhsil naziri Mikayıl Cabbar...

Davamını Oxu »

0
Afrika ölkələri
Afrika ölkələri

Afrika dünya ərazisinin 1/5-ni tutur, burada 50-dən çox müstəqil dövlət yerləşir. Onlardan CAR İEÖ, Tunis YSÖ-lər qrupuna daxildir. Dövlə...

Davamını Oxu »

0
Ekologiya və siyasət
Ekologiya və siyasət

Müasir dövrdə ekoloji məsələlər ölkələrarası siyasət səviyyəsinə qədər yüksəlmişdir. Ekologiya ilə məşğul olan beynəlxalq təşkilat və cərə...

Davamını Oxu »

0
Mərkəzi Asiya ölkələri
Mərkəzi Asiya ölkələri

Mərkəzi Asiya ölkələri - Qərbdə Xəzər sahilindən başlamış, Şərqdə Böyük Xinqan dağlarına qədər 5400 km uzanır. Yeganə rayondur ki, heç bir ...

Davamını Oxu »
 
 
Top