0
Yeni ilin Tarixi
Yeni ilin Tarixi

Bu bayramın yaranmasının azı 25 əsrlik tarixi var. İlin dəyişməsini bayram etmək adəti ilk dəfə qədim Mesopotamiyada yaranıb. Eramızdan ə...

Davamını Oxu »

0
Yeni Müsabiqə elan olundu
Yeni Müsabiqə elan olundu

"Tarixi hekayə” müsabiqəsi haqqında Ə S A S N A M Ə 1. Ümumi müddəalar Müsabiqə Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yard...

Davamını Oxu »

0
Cografiya Testler - 6 sinif
Cografiya Testler - 6 sinif

Cografiya - VI sinif Başlanğıc BAŞLA

Davamını Oxu »

0
IX sinif Test - 1
IX sinif Test - 1

IX sinif Test - 1    BAŞLA

Davamını Oxu »

0
Coqrafiya.info üçünçü Oldu ..
Coqrafiya.info üçünçü Oldu ..

“Milli elektron tədris resurslarının yaradılması” nominasiyası üzrə I yerə Məmmədov Nizami Xaliq oğlu (Bakı şəhər, Təhsil və Zaman qəzeti...

Davamını Oxu »

0
Atmosfer - misallar
Atmosfer - misallar

1. Dağın ətəyində, dəniz səviyyəsində havanın temperaturu +16°C-dir. Dağın zirvəsində, 3700 m yüksəklikdə temperaturu təyin edin. Həlli: ...

Davamını Oxu »

0
Antik dövrün səyyahlarının cоğrafiyanın inkişafında rоlu
Antik dövrün səyyahlarının cоğrafiyanın inkişafında rоlu

Əldə оlunan məlumatlara əsasən ilk dənizçilər hazırda Yunanıstana məхsus Krit adasında yaşamış minоylar оlmuşlar.Еramızdan 2000 il əvvəl...

Davamını Oxu »

0
V “Elektron Təhsil” müsabiqəsinin qalibləri bəlli oldu
V “Elektron Təhsil” müsabiqəsinin qalibləri bəlli oldu

Bu gün Təhsil Nazirliyi tərəfindən V “Elektron Təhsil” Respublika müsabiqəsinin qaliblərinin mükafatlandırma mərasimi keçirilib. V “Elek...

Davamını Oxu »

4
Havanın temperaturunun şaquli istiqamətdə dəyişməsi (Məsələ həlli)
Havanın temperaturunun şaquli istiqamətdə dəyişməsi (Məsələ həlli)

Dağın hündürlüyü v ə ətəkdəki temperatur məlumdursa zirvənin temperaturunu tapmaq üçün dağın hündürlüyünü  6 0 –yə vurmaq(hündürlük km...

Davamını Oxu »

1
DUZLULUQ
DUZLULUQ

Orta hesabla 1 litr okean suyunda 35 qram duz (müxtəlif növ) həll olub.Yəni duzluluq 3,5 % və ya 350/00 –dir.( 0/00 –promille  ədədin 1/100...

Davamını Oxu »

1
XƏZƏR DƏNİZİ ( dərslik 8-ci sinif)
XƏZƏR DƏNİZİ ( dərslik 8-ci sinif)

Xəzər dünyanın ən böyük qapalı su hövzəsi –gölüdür. Lakin  ərazisinin  böyüklüyünə, hidroloji xüsusiyyətlərinə görə onu dəniz adlandırırl...

Davamını Oxu »

0
Qabarma və çəkilmə
Qabarma və çəkilmə

Qabarma v ə çəkilmə - Ayın və Günəşin cazibəsi ilə okeanlarda suyun dövri surətdə qalxması və düşməsidir.Günəşin qbarma əmələgətirmə qüv...

Davamını Oxu »

0
Cordano Bruno kim olub ?
Cordano Bruno kim olub ?

Böyük İtaliya mütəfəkkiri Cordano Bruno 1548-ci ildə İtaliyanin kiççik bir şəhəri olan Nola şəhərində dünyaya göz açıb. Brunonun valide...

Davamını Oxu »

0
Günəş sisteminin elementləri
Günəş sisteminin elementləri

Bizi əhatə edən aləm Kainat və ya Kosmos adlanır. O, müxtəlif Qalaktikalardan ibarətdir. Qalaktika - miixtəlif ölçüdə olan planetlər və y...

Davamını Oxu »

0
Həsən Əlirza оğlu Əliyеv (1907-1993)
Həsən Əlirza оğlu Əliyеv (1907-1993)

H.Ə.Əliyеv 1907-ci il dеkabr ayının 15-də Yеlizavеtpоl qubеrniyası, Zəngəzur qəzasının Cоmərdli kəndində (indiki Еrmənistan Rеspublikasını...

Davamını Oxu »
 
 
Top