0
loading...
Azərbaycan Respublikasında ümumi təhsilin Konsepsiyası (Milli Kurikulum) əsasında ilk dəfə hazırlanmış“Təsviri İncəsənət” fənnindən 1-ci siniflər üçün müəllimlər üçün metodik vəsait, iş dəftərindən ibarət tədris komplekti təqdim olunur. İnsanın, cəmiyyətin həyatında incəsənətin rolu, uşağın inkişafında incəsənətin mahiyyəti vəsaitin ana xəttini təşkil edir. Uşaq mütaliə etməyi, obrazlar yaratmağı, ətrafda baş verən hadisələrə münasibət bildirməyi, yaratdıqı obraza xarakter verməyi bacarmalıdır. Bu xüsusiyyətlərə müəllim tərəfindən düzgün tədris olunan “Təsviri incəsənət” fənninin köməyi ilə yiyələnmək mümkündür.
Təqdim olunan tədris komplektində ibtidai siniflərdə təsviri sənət dərslərinin bəzi praktik saatlarının kompüterlər vasitəsilə keçirilməsi imkani nəzrə alınmışdır. Müəllimlər praktik işlər zamanı “İnfo-ko 1” diskinin 5-9-cu bölmələrindən istifadə etməklə, şagirdlərə dərketmə qabiliyyətini sürətləndirə bilərlər.
Müəllif: Cəfərzadə K.Ə., Abbasova Ş.A.
İl: 2009
Fənn: Təsviri incəsənət
Sinif: 1
Ədəbiyyatın növü: Müəllim üçün metodik vəsait
Təhsil səviyyəsi: İbtidai təhsil
loading...
Baxılıb:

Blogger Disqus

 
Top