0
loading...
Zoologiya-7
"Zoologiya-7" Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 21.02.2010-cu il təkmilləşdirilmiş  proqramının standartlarına uyğun hazırlanmışdır.
Canlı orqanizmlər arasında qarşılıqlı münasibətlər, xüsusilə heyvanların ekosistemdə əhəmiyyəti, onların qidalanma əlaqələri, canlıların qorunması və təbiətdə onlar arasında tarazlığın saxlanılmasına xüsusi diqqət yetirilmişdir.
Müasir tərtibat, sual və tapşırıqların müxtəlifliyi, laboratoriya işləri, terminlərin qısa lüğəti. elektron nəşrlərlə işləmək imkanı şagirdlərin tədris materialını effektiv öyrənməsinə yardım edir.
Müəllif: Seyidli Y.M.
İl: 2011
Fənn: Zoologiya
Ədəbiyyatın növü: Dərslik
Təhsil səviyyəsi: Orta
loading...
Baxılıb:

Blogger Disqus

 
Top