1
loading...

Coğrafiya-6. Müəllim üçün metodik vəsait

Müəllim üçün metodik vəsaitdə aşağıdakı materiallar öz əksini tapmışdır:
·  dərsliyin tədris vahidləri üzrə məzmunu;
·  dərslik komplektinin mövzular üzrə strukturu;
·  fənn üzrə məzmun standartlarının reallaşma cədvəli və illik planlaşdırma nümu­nəsi;
·  fənlərarası inteqrasiya imkanları və digər fənlərin uyğun alt standartları ilə inteqrasiya cədvəli;
·  şagird nailiyyətlərini qiymətləndirmə prinsipləri və formaları;
·  gündəlik planlaşdırmaya dair nümunələr;
·  hər mövzu üzrə qruplaşdırılmış təlim materiallarının dərslik səhifələrinin ki­çil­dil­miş surətləri üzərində sxematik təsviri;
·  hər mövzuda qruplaşdırılmış təlim materialları üzrə iş texnologiyasının şərhi;
·  müəllimlər üçün mövzu üzrə əlavə məlumatlar;
·  müəllimin istifadə edə biləcəyi mənbələr.
Müəllif: Seyfullayeva N.S., Şabanova Y.Ə., Rakçeyeva İ.F.
İl: 2013
Fənn: Coğrafiya
Sinif: 6
Ədəbiyyatın növü: Müəllim üçün metodik vəsait
Təhsil səviyyəsi: Orta

loading...
Baxılıb:

Blogger Disqus

 
Top