1
loading...
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ
XƏZƏR UNİVERSİTƏSİ

Orta məktəb üzrə fənn müəllimləri üçün
ixtisasartırma təhsilinin 2-ci modulu üzrə
“Ümumi orta təhsil səviyyəsinin yeni fənn kurikulumlarının tətbiqi üzrə”
təlim kursunun iştirakçilari üçün
TƏLİM MATERİALI
Abdulla Qəhrəmanov
Milli Kurikulum üzrə təlimçi

loading...
Baxılıb:

Blogger Disqus

 
Top