0
loading...
Yer qabığı üst mantiya ilə birlikdə bərk təbəqə olan ….?…. əmələ gətirir.

 A) litosferi
 B) Astenosferi
 C) Nüvəni
 D) Süxurları
2. Kiçik litosfer tavalarını seçin:

a) Avrasiya b) Kokos c) Şimali Amerika
d) Ərəbstan e) Karib f) Sakit Okean
 A) a,b,c
 B) b,d,e
 C) d,e,f
 E) hamısı
3. And dağları,  Peru çökəkliyi, Aleut adaları, Marian çökəkliyinin yaranmasına səbəb kimi nəyi göstərmək olar?

 A) İki okean tipli yer qabığına malik litosfer tavalarının konvergent sərhədlərində
 B) Materik və Okean tipli yer qabığına malik litosfer tavalarının divergent sərhədlərində
 C) Materik və okean tipli yer qabığına malik olan iki litosfer tavalarının konvergent sərhədləri

SUALLARA DAHA ÇOX BAXMAQ ÜÇÜN BURAYA KEÇİD EDİN
loading...
Baxılıb:

Blogger Disqus

 
Top