0Bioloji müxtəliflik: Abşeron yarımadasının təbiət abidələri

ekologiya
OXUMAQ

Ekologiya və ətraf mühitin mühafizəsi

ekologiya
OXUMAQ

insan ekologiyası: bioloji və sosioloji aspektlər

ekologiya
OXUMAQ

Kiçik Qafqazın faydalı qazıntı yataqları

ekologiya
OXUMAQ

Naxçıvan Muxtar Respublikasının faydalı qazıntıları

ekologiya
OXUMAQ

Особенности развития ветровой эрозии на Сальянской равнине и меры ее предотвращения

ekologiya
OXUMAQ

Naxçıvanın təbii sərvətləri

ekologiya
OXUMAQ

Blogger Disqus

 
Top