0


Azərbaycanın Fiziki Coğrafiyası

dərslik

OXUMAQ

Azərbaycanın tarixi-siyasi coğrafiyası

dərslik

OXUMAQ

ATMOSFERDƏNKƏNARKƏNAR ASTRONEMİYA

dəslik

OXUMAQ

Azərbaycanda günəş enerjisindən istifadə və müasir günəş energetik qurğuları

dərslik

OXUMAQ

Azərbaycanın Şərqi Asiya ölkələri ilə mədəni əlaqələri

dərslik

OXUMAQ

BEYNƏLXALQ TURİZİMİN COĞRAFİYASI

dərslik

OXUMAQ

DÜNYANIN İQTİSADİ VƏ SOSİAL COĞRAFİYASI

dərslik

OXUMAQ

Dünya siyasəti və beynəlxalq münasibətlər

dərslik

OXUMAQ

COĞRAFİ KƏŞFLƏRİN TARİXİ və SƏYYAHLAR

dərslik

OXUMAQ

COĞRAFİYA MÜƏLLİMİ İMTAHANI

2013

OXUMAQ

Bio ekologiya: arealogiyası, dayanaqlı modeli

dərslik

OXUMAQ

Ekologiya, ətraf mühit və insan

dərslik

OXUMAQ

Ekologiya, ətraf mühütün mühavizəsi

dərslik

OXUMAQ

FƏLSƏFƏ

dərslik

OXUMAQ

GEOMORFOLOGİYA və IV DÖVR ÇÖKÜNTÜLƏRİNİN GEOLOGİYASI

dərslik

OXUMAQ

TORPAQŞÜNASLIQ VƏ TORPAQ COĞRAFİYASININ COĞRAFİYASI

dərslik

OXUMAQ

Su ehtiyatların inteqrasiyalı idarə olunması

dərslik

OXUMAQ

Pedaqoji təcrübə proqramı və ixtisas üzrə təcrübənin təşkili

dərslik

OXUMAQ

KARTOQRAFİYA

dərslik

OXUMAQ

Torpaqşünaslıq və torpaq coğrafiyasının əsasları

dərslik

OXUMAQ

Turizmin əsasları

dərslik

OXUMAQ

ƏHALİ COĞRAFİYASI

mühazirə

OXUMAQ

YERALTI SULARIN DİNAMİKASI

dərslik

OXUMAQ

YAXIN VƏ ORTA ŞƏRQ ÖLKƏLƏRİNİN İQTİSADİ VƏ SOSİAL COĞRAFİYASI

dərslik

OXUMAQ

Геополитика

dərslik

OXUMAQ

Xarici ölkələrdə mədəni fəaliyyətin təşkili

dərslik

OXUMAQ

HONDVANANIN DONMUŞ PARÇASI

dərslik

OXUMAQ

Blogger Disqus

 
Top