0
Təsviri incəsənət-1. Müəllim üçün metodik vəsait

Azərbaycan Respublikasında ümumi təhsilin Konsepsiyası (Milli Kurikulum) əsasında ilk dəfə hazırlanmış“Təsviri İncəsənət” fənnindən 1-ci siniflər üçün müəllimlər üçün metodik vəsait, iş dəftərindən ibarət tədris komplekti təqdim olunur. Kurikulum əsasında hazırlanmış dərsliklərin 2-ci nəslinə aiddir.
Müəllif: Cəfərzadə K.Ə.
İl: 2012
Fənn: Təsviri incəsənət
Sinif: 1
Ədəbiyyatın növü: Müəllim üçün metodik vəsait
Təhsil səviyyəsi: İbtidai təhsil

Blogger Disqus

 
Top